Anders werken aan wonen

Debatreeks: Anders werken aan wonen

Nederland staat voor een complexe woonopgave. In het licht hiervan organiseert Amateur Cities vanaf het najaar van 2023 een drietal publieksevents rond het thema Anders werken aan wonen, als onderdeel van het gelijknamige programma van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Binnen het programma Anders werken aan wonen worden 15 projecten ontwikkeld, waarin wordt onderzocht hoe de Nederlandse woonopgave duurzaam, inclusief én vanuit de huidige en toekomstige woonbehoeften kan worden aangepakt. In de drie events haken we hierop aan, en reflecteren we op de vernieuwende perspectieven, strategieën en oplossingen die deze projecten in een bredere context kunnen tonen. De reeks zal plaatsvinden op drie verschillende locaties in Nederland met focus op de thema’s: Vormgeven aan (samen)leven, Bouwen met een langdurig perspectief, en Alternatieven voor woning eigenaarschap.

Naast de debatten verschijnt er een serie tweetalige publicaties, waarmee we de discussie zowel naar een Nederlands als een internationaal publiek willen vertalen. Houd dus onze nieuwsbrief en socials in de gaten.